REALIZACJE

Nasza praca to codzienne geodezyjne rzemiosło. Zdarzają się większe projekty, ale także mnóstwo typowych, acz istotnych czynności geodezyjnych. Większość naszych klientów to osoby fizyczne, ale współpracujemy też z przedsiębiorcami i instytucjami.

Uczestniczymy w budowie regionu

Zawsze cieszy nas, gdy możemy wykonywać czynności geodezyjne przy okazji powstania czegoś wielkiego. Przykładem niech będzie Muszyna, w której powstaje park rekreacyjny. W okolicach potoku Szczawik powstanie kompleks, w którym można spędzać czas, odpocząć, odzyskać zdrowie. Mapa do celów projektowych dla tej inwestycji jest naszego autorstwa. 

Podobnie dumni jesteśmy z pracy, jaką wykonaliśmy dla zadania „Stabilizacja osuwisk wraz z odbudową dróg w Nowym Sączu – opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej” w Nowym Sączu. Dzięki temu zadaniu, ulice Zdrojowa, Zalesie czy Librantowska będą lepiej zabezpieczone przed osuwiskami i będzie tam po prostu bezpieczniej. To cieszy.

Geodezja to nasza codzienność, fach i pasja

To większe projekty. A co wykonujemy najczęściej? Wykonujemy pomiary, na podstawie których sporządzamy mapy do celów projektowych. Sporządzamy dokumentację, ekspertyzy i większość czasu jesteśmy w terenie. To jednak, co szczególnie kochamy w tej pracy to to, że proste prace geodezyjne – takie jak choćby wytyczenie granic działki, gdzieś tam skutkują nowym domem rodzinnym, szkołą czy większym bezpieczeństwem. To po ludzku daje mnóstwo satysfakcji i za każdym razem utwierdza nas w przekonaniu, że nasza praca ma sens. I nie zamienimy jej na nic innego.