CENNIK

Geodeta Nowy Sącz – cennik

Ile kosztują nasze usługi? To zależy od różnych czynników i okoliczności. Pewne rzeczy wykonamy dla Ciebie gratis, cena niektórych usług geodezyjnych będzie obejmowała tylko naszą pracę a w niektórych przypadkach zawierała także konieczne do poniesienia opłaty w urzędach. Na wysokość ceny wpływ ma rodzaj usługi, jej zakres, obszar na którym będzie wykonywana, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu a także nietypowe okoliczności czy dodatkowe czynności, które musimy wykonać.

Wymagane opłaty geodezyjne – geodeta Nowy Sącz

Pomoc uprawnionego geodety jest niezbędna np. przy budowie nowego domu. Zazwyczaj z geodetą współpracujesz przez cały okres procesu inwestycyjnego – od zakupu działki i zbadania jej stanu prawnego do momentu wzniesienia i odbioru budynku. Prawo wymaga udziału uprawnionego geodety m.in. podczas:

  • sporządzania dokumentacji do celów prawnych, administracyjnych, sądowych
  • wytyczenia granic nieruchomości na działce w procedurze ustalania, wyznaczania przebiegu jej granic lub wznowienia znaków granicznych
  • podziału działki,
  • wykonania mapy do celów projektowych,
  • wytyczenia obiektów budowlanych (np. budynku, przyłączy)
  • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Realizując pracę geodeta występuje do właściwego miejscowo powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o wydanie niezbędnych map, danych i informacji. Ich udostępnianie wiąże się z opłatą, której wysokość określana jest odgórnie przez ustawę. Przykładowo, w 2022 roku w przypadku sporządzenia mapy do celów projektowych dla obszaru nie przekraczającego 1 ha opłata wynosi 107,60zł.

Opłatę tą ponosi geodeta i jest ona potem wliczona w cenę naszych usług.

Jakość usług, czyli za co płacisz? Cennik – geodeta Nowy Sącz

Przed rozpoczęciem prac geodezyjnych przeprowadzamy analizę Twojego przypadku i sporządzamy szczegółową wycenę. Ceny naszych usług zawsze wykazane są w oparciu o konkretne czynności, ale zawierają się w pewnych przedziałach. Chodzi o orientacyjne wykazanie kosztów usług geodezyjnych, w zależności od wspomnianych okoliczności. Jeszcze zanim zaczniemy, wiesz za co płacisz i ile.