You are currently viewing Jak wygląda wytyczenie budynku w praktyce?

Jak wygląda wytyczenie budynku w praktyce?

Tyczenie (wytyczenie) to zespół czynności geodezyjnych mających na celu wskazanie w terenie lub na realizowanym obiekcie budowlanym punktów o założonym położeniu w przyjętym układzie odniesienia oraz oznaczenie tych punktów w sposób trwały lub tymczasowy. Najprościej rzecz ujmując to wyznaczenie położenia budynku w terenie, przeniesienie go z projektu w teren. W tym artykule wyjaśnimy, na czym polega w praktyce i dlaczego w ogóle się je wykonuje.

Kiedy wykonuje się tyczenie fundamentów budynków i czemu ono służy?

Tyczenie fundamentów (wykonujemy prace geodezyjne w mieście Nowy Sącz i w okolicach) to czynność rozpoczynająca prace budowlane na działce. Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie podlegają obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę a w przypadku domów jednorodzinnych również niewymagające pozwolenia wolnostojące budynki mieszkalne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach na których zostały zaprojektowane.

Tyczenie służy określeniu przestrzennego położenia budynku w terenie zgodnie z projektem budowlanym, a w szczególności zachowaniu przewidzianego w nim położenia budynku względem innych obiektów istniejących i wznoszonych a także względem granic nieruchomości.

Tyczenie budynku w Librantowej (powiat nowosądecki)

Wytyczanie fundamentów – co potrzebuje geodeta do wytyczenia budynku

Tyczenie odbywa się w oparciu o opracowany projekt zagospodarowania działki, terenu lub plan sytuacyjny oraz inne dokumenty zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym takie jak np. rysunki rzutów fundamentów lub parteru. Ważnym aspektem na tym etapie prac jest konkretne ustalenie z majstrem, inwestorem lub kierownikiem prac które elementy budynku mają być wyznaczane.

Przed przystąpieniem do wytyczenia geodeta opracowuje niezbędne dane potrzebne do określenia położenia projektowanych obiektów. Sprawdza wewnętrzną zgodność projektu w zakresie miar i współrzędnych oraz czy projekt nie koliduje z obiektami istniejącymi, w szczególności z urządzeniami podziemnymi  lub innymi projektami branżowymi.

Wytyczenie budynku na działce – co się robi i ile to zajmuje czasu?

Jedyną osobą mogącą wytyczyć budynek na działce jest uprawniony geodeta, który bierze pełną odpowiedzialność za wykonaną pracę.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie podlegają:

  • osie główne budynków
  • punkty charakterystyczne projektowanego obiektu
  • stałe punkty wysokościowe – reppery

Zazwyczaj geodeta zaznacza na gruncie lokalizację obrysu budynku a w pewnej odległości od niego wbija się drewniane ławy i na nich wyznacza precyzyjnie wbitym gwoździem osie konstrukcyjne, celem lepszego zabezpieczenia wyznaczonych kierunków i możliwości odtworzenia ich na dowolnym etapie budowy. Czas potrzebny na wytyczenie budynku w terenie jest zależny od poziomu skomplikowania budynku, wskazanych do wyznaczenia elementów  oraz sprawności ekipy przygotowującej ławy ciesielskie i wynosi zazwyczaj w standardowych przypadkach ok. 1-2 godzin.

Dlaczego tyczenie fundamentów jest ważne?

Niewłaściwe lub niezgodne z projektem budowlanym wytyczenie budynku może prowadzić do poważnych konsekwencji, włącznie z koniecznością dokonania zmian w projekcie budowlanym, zmian w decyzji o pozwoleniu na budowę a w skrajnych przypadkach może wiązać się nawet z koniecznością rozbiórki części lub całości budynku. Z czynności tej sporządza się odpowiedni szkic tyczenia, który przekazuje się inwestorowi/kierownikowi budowy oraz potwierdza się ją przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez wykonawcę – geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Jak widać, tyczenie fundamentów budynku to nie tylko kilka palików wbijanych w ziemię. W rzeczywistości to znacznie więcej. To proces składający się z kilku etapów, wymagający specjalnych przyrządów, wiedzy oraz doświadczonego fachowca. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat lub jeśli potrzebujesz usług tyczenia budynków w Nowym Sączu, skontaktuj się z nami już dziś!